Lắp đặt khu vui chơi 9D thưc tế ảo tại Quận 1

Điểm nổi bật game VR là đưa người chơi chìm đắm vào không gian 3D. Tách biệt với không gian thực ở ngoài, nên đem lại cho người chơi sự hứng thú, mới lạ và cảm giác tuyệt vời mà các loại trò chơi truyền thống không làm được

Những hình ảnh thi công Lắp đặt khu vui chơi 9D thưc tế ảo tại novaland do công ty một niềm thu thực hiện

Lắp đặt khu vui chơi 9D thưc tế ảo tại novaland

Lắp đặt khu vui chơi 9D thưc tế ảo tại novaland

Lắp đặt khu vui chơi 9D thưc tế ảo tại novaland

Lắp đặt khu vui chơi 9D thưc tế ảo tại novaland

Lắp đặt khu vui chơi 9D thưc tế ảo tại novaland

CÁC TIN KHÁC